Projekt regulaminu targowiska miejskiego w Środzie Śląskiej

W  związku z realizacją inwestycji pn. Przebudowa targowiska miejskiego w Środzie Śląskiej i utworzenie średzkiego rynku rolno-spożywczego został przygotowany projekt nowego regulaminu funkcjonowania targowiska miejskiego w Środzie Śląskiej uwzględniający wymogi stawiane przez PROW 2014-2020 w zakresie realizacji inwestycji tego typu. Przedkładamy niniejszy projekt regulaminu do Państwa wglądu i zaopiniowania. Wszelkie uwagi lub propozycje jego modyfikacji prosimy przekazywać osobiście do Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej do Pana Rafała Ratuszniaka – Inspektora ds. rozwoju przedsiębiorczości i współpracy  NGO lub drogą emailową na adres rafal.ratuszniak@srodaslaska.pl.

Czas na składanie propozycji zmian prosimy wnosić do dnia 13 sierpnia 2018.

regulamin rezerwacji miejsc handlowych na targowisku miejskim w ŚŚ

załącznik do uchwaly _regulamin