Harmonogram półkolonii 23-27 lipca 2018 r.

HARMONOGRAM PÓŁKOLONII 23-27 lipca 2018

*harmonogram może ulec zmianie z przyczyn niezaleznych od organizatora