Harmonogram półkolonii 20-24 sierpnia 2018 r.

PROGRAM PÓŁKOLONII 2018 – TURNUS SIERPIEŃ

*harmonogram może ulec zmianie z przyczyn niezaleznych od organizatora