TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ Z OKAZJI ” DNIA WIOSNY”‚

Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr. 2, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Środzie Śląskiej organizują Turniej Piłki Nożnej  z okazji 

"Dnia Wiosny" o puchar Prezesa OSIR-u dnia 21.03.2019r.  Centrum Sportu i Rekreacji.