VIII Mikołajkowe Zawody Pływackie!

5 grudnia w Średzkim Parku Wodnym odbędą się po raz kolejny VIII Mikołajkowe zawody Pływackie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. 

Serdecznie zapraszamy reprezentacje szkół w rocznikach wymienionych w programie zawodów poniżej.

REGULAMIN  VIII   MIKOŁAJKOWYCH ZAWODÓW PŁYWACKICH 
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW.
 

1. Organizatorami zawodów są:

 – Szkoła Podstawowa nr 3 w Środzie Śląskiej,
 – Ośrodek Sportu i Rekreacji,
– Urząd Miejski w Środzie Śląskiej.


 

2. Zawody odbędą się 5.12.2019 na basenie Średzkiego Parku Wodnego.

Rozpoczęcie zawodówo godzinie 9.00.
Przewidywane zakończenie zawodów ok. godz. 13.00.

3. W zawodach mogą wziąć  udział  reprezentacje szkół podstawowych i gimnazjów

powiatu średzkiego w rocznikach wymienionych w programie zawodów.


 

4. Program zawodów:

– 25m stylem dowolnym dziewcząt klasIV i młodsze
– 25m stylem dowolnym chłopców klasIV i młodsze
– wręczenie medali, dyplomów i nagród rzeczowych za styl zmienny
– 50m stylem dowolnym dziewcząt klasV i VI
– 50m stylem dowolnym chłopców klasV i VI
– 50m stylem dowolnym dziewczątklas VII i VIII
– 50m stylem dowolnym chłopcówklas VII i VIII
– wręczenie dyplomów, medali i nagród rzeczowych za styl dowolny
– 25m stylem grzbietowym dziewcząt klasIV i młodsze
– 25m stylem grzbietowym chłopców klas IV i młodsze
– 50 m stylem grzbietowym dziewcząt klas V i VI
– 50 m stylem grzbietowym chłopców klas Vi VI
– 50 m stylem grzbietowym dziewczątklas VII i VIII
– 50m stylem grzbietowym chłopcówklas VII i VIII
– wręczenie dyplomów, medali i nagród rzeczowych za styl grzbietowy i zmienny
– 50 m stylem klasycznym dziewcząt klas V-VI
– 50 m stylem klasycznym chłopców klas V-VI
– 50m stylem klasycznym dziewczątVII i VIII
– 50 m stylem klasycznym chłopcówVII i VIII
– sztafeta 4x25m stylem dowolnym dziewcząt klas VI i młodszych
– sztafeta 4x25m stylem dowolnym chłopców klasVI i młodszych
– sztafeta 4x50m stylem dowolnym dziewcząt klas VII i VIII
– sztafeta 4x50m stylem dowolnym chłopców klasVII i VIII
– wręczenie medali, dyplomów i nagród rzeczowych za styl klasyczny i sztafety
 
5. Uwagi organizacyjne:
– zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami Polskiego Związku Pływackiego,
– zgłoszenia do poszczególnych konkurencji (na karcie zgłoszeń) zawodnik wręcza sędziemu
głównemu bezpośrednio przed startem danej konkurencji,
– zgłoszenia na listach podpisanych przez dyrektora szkoły należy złożyć u sędziego głównego
bezpośrednioprzed zawodami, są podstawą dopuszczenia do zawodów,
– program minutowy może zostać zmienionyizostanie ogłoszony bezpośrednio przed zawodami,
– w zawodach należy przestrzegać roczników dla poszczególnych klas,
– zawody zostaną przeprowadzone w seriach na czas,
– zawodnik może wystartować w dwóch konkurencjach i sztafecie,
– zawodnik powinien posiadać strój pływacki,
– koszty finansowe ponoszą organizatorzy,
– koszty dojazdu ponoszą poszczególne szkoły,
– sprawy nie ujęte w tym regulaminie i ew. protesty rozpatrują sędzia główny i kierownik zawodów.
     
6. Nagrody
– Zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1-3 wposzczególnych konkurencjach otrzymają nagrody rzeczowe, medale i dyplomy.
 
Kierownikiem zawodów jest:
– Pan Janusz Strożek,

Sędzią głównym zawodów jest:
– Pani Marzena Sołtys