OSiR Środa Śląska

Informacja dot. limitów miejsc

Drodzy Goście, Informujemy że, osoby niezaszczepione przeciwko COVID-19 mogą korzystać z naszych obiektów, dostosowując się do aktualnie panującego rozporządzenia rady ministrów z dnia 14 grudnia 2021r. 10) w § 26: a) w ust. 10b w pkt 1 wyrazy „50%” zastępuje się wyrazami „30%”, b) uchyla się ust. 16; Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 2311 […]