Grafiki i rezerwacje

Inne rezerwacje mają pierwszeństwo przed rezerwacjami MLKS Polonia. W przypadku zgłoszenia rezerwacji przez inny klub/firmę, MLKS Polonia ustępuje miejsca (nie dotyczy meczów MLKS Polonia).