Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego   “Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszy Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”  udzieloną przez PFR S.A.