Regulamin korzystania z boisk do piłki nożnej w Centrum sportu w Środzie Śląskiej

 1. Regulamin określa zasady korzystania z boiska do piłki nożnej o wym. 111/72m ze sztuczną nawierzchnią oraz boiska do piłki nożnej o wym. 66/34 m ze sztuczną nawierzchnią.
 2. Administratorem boiska do piłki nożnej o wym. 111/72m ze sztuczną nawierzchnią oraz boiska do piłki nożnej o wym. 66/34 m ze sztuczną nawierzchnią jest Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Środzie Śląskiej
 3. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz stosowania się do uwag instruktora sportu.
 4. Korzystanie z obiektu jest odpłatne zgodnie z cennikiem.
 5. Boiska są czynne codziennie od 8.00 do 21.00
 6. Dopuszcza się możliwość rezerwacji boisk u administratora obiektu.
 7. Warunkiem korzystania z boiska jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego.
 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
  a) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców.
  b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boiska, na przykład: rower, motorower, deska, rolki, itp.
  c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska
  d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe
  e) palenia tytoniu i spożywania alkoholu
  f) zaśmiecania
  g) przeszkadzania w zajęciach lub grze
  h) zakłócanie porządku i używania słów wulgarnych
  i) wprowadzania zwierząt
  j) korzystania z boisk bez zgody administratora
  k) przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia
 9. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk 100% odpowiedzialność materialną ponoszą osoby korzystające.
 10. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem.
 11. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boiska decyduje administrator obiektu.
 12. Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektów sportowych można zgłaszać do administratora w formie pisemnej.

Zarząd Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Środzie Śląskiej