OSiR Środa Śląska

V HMT Bieg o Skarb Średzki PRZENIESIONY!

Środa Śląska, 4 października 2021

Informacja Zarządu Spółki OSIR w Środzie Śl. ws. przeniesienia V HMT Biegu o Skarb Średzki

W związku z nasileniem intensywności czwartej fali COVID-19 Zarząd Spółki Ośrodek Sportu  i Rekreacji w Środzie Śląskiej, po głębokiej i wnikliwej analizie przepisów prawnych i wytycznych sanitarnych, biorąc pod uwagę opinię radcy prawnego Spółki OSiR wskazującą na poważne ryzyka prawne dla Spółki oraz po zapoznaniu się z negatywną rekomendacją Rady Nadzorczej, podjął decyzję, że V HMT Bieg o Skarb Średzki zostanie przeniesiony na październik 2022 roku.  

Zgodnie z aktualnym brzmieniem rozporządzenia Rady Ministrów  w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, prowadzenie przez przedsiębiorców działalności sportowej jest dopuszczalne wyłącznie w przypadku m.in. działalności prowadzonej na otwartym powietrzu, poza obiektami sportowymi, pod warunkiem udziału w wydarzeniu, zajęciach sportowych lub we współzawodnictwie sportowym nie więcej niż 500 osób. Rozporządzenie nie wyjaśnia przy tym, kogo wlicza się do tego limitu. Rozporządzenie Rady Ministrów wskazuje tylko, iż organizator jest obowiązany zachować tzw. reżim sanitarny który nie został zdefiniowany co daje ogromne możliwości interpretacji przepisów na niekorzyść organizatora.

W przypadku, jeżeli Spółka jako organizator naruszyłaby ograniczenie lub nakazy związane z organizowaniem wydarzenia sportowego, prowadzeniem określonej działalności, czy przebywania na określonym obszarze, podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości od 5 do 30 tys. zł wymierzanej przez Sanepid (PPIS) na podstawie art. 48a ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń o chorób zakaźnych u ludzi. W przypadku natomiast wymierzenia tej kary z powodu naruszenia ograniczeń, na podstawie § 16 ust. 1 lit. h regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm”, wobec Spółki jako korzystającego z dotacji może zostać wypowiedziana umowa subwencji finansowej, co spowoduje obowiązek zwrotu całej kwoty subwencji.

Mając na powyższe na uwadze jak również fakt iż Spółka OSiR w Środzie Śląskiej bez finansowej pomocy Gminy Środa Śląska nie była by wstanie normalnie funkcjonować, w szczególności w tym trudnym dla OSiR okresie pandemii gdzie obiekty Spółki były wyłączone z działalności operacyjnej dla klientów przez wiele miesięcy, Spółka poprzez brak precyzyjnych przepisów i wytycznych nie może pozwolić sobie na ryzyko utraty blisko 1 mln zł pozyskanych w ramach programów pomocowych Polskiego Funduszu Rozwoju i innych instytucji państwowych, które udzieliły wsparcia finansowego Spółce OSIR w okresie lockdownu.

Prezes Zarządu Spółki
Artur Paprota