Aktualności

Oświadczenie OSIR w sprawie artykułu w Echu Średzkim

Oświadczenie OSIR w sprawie artykułu w Echu Średzkim „Hałdy liści i gałęzi za boiskiem na Kajakach”

W nawiązaniu do dzisiejszego artykułu w Echo Średzkie „Hałdy liści i gałęzi za boiskiem na Kajakach” przedstawiamy obiektywne stanowisko spółki w przedmiotowej sprawie. Przede wszystkich żadne media nie zwróciły się o komentarz do spółki w sprawie tej lokalizacji ani nie otrzymały żadnego oficjalnego stanowiska od spółki. Podczas budowy nawodnia, na boisku przy Akwenie Kajaki pracownicy spółki zauważyli zainteresowanie, jednego mieszkańca Środy Śląskiej (robiącego zdjęcia) i chodzącego po placu budowy, który był świadkiem jak spółka przywoziła gałęzie, które po wichurze, zostały usunięte z terenu całej gminny Środa Śląska a decyzją zarządu miały być w okresie zimowy, przy pomocy rębaka pocięte na zrębki, do wykorzystania podczas prac przy pielęgnacji zieleni na terenie gminny Środa Śląska. Spółka jako pierwsza przystąpiła do usuwania zniszczeń po wichurach, doprowadzając w ciągu kilku dni do sytuacji, że zarówno w mieście jak i gminnie nie było widać żadnych ubocznych skutków. Działania te nie są objęte umowami na utrzymanie terenów zielonych, stanowią jednak wyraz najwyższej troski Spółki OSIR o wizerunek miasta jak również całej gminny.

Miejsce przedstawione w artykule nie jest miejscem w którym przebywają spacerowicze, biegacze czy rodzinny z dziećmi, okolice byłego Skateparku, już wielokrotnie były czyszczone przez Spółkę z różnego rodzaju odpadów, Spółka wykonuje takie czynności w ramach ogólnych prac związanych z utrzymaniem ładu przy obiektach Csir.