Aktualności

Boisko przy kajakach z nawodnieniem

Ośrodek Sportu i Rekreacji zlecił montaż nawodnienia na boisku przy akwenie kajaki, które stanowi bazę treningową dla dzieci, młodzieży oraz licznych grup seniorskich, z terenu powiatu Środa Śląska.

„Nasza baza sportowa jest wykorzystywana nie tylko przez sekcję Polonii Środa Śląska czy lokalne drużyny LZS ale również, ze względu na jakość infrastruktury, przez drużyny z całego powiatu średzkiego oraz szkółki z całego kraju, które przyjeżdżają do miasta skarbów na obozy sportowe” skomentował Artur Paprota prezes Osir

„To ważna i potrzebna inwestycje – obłożenie obiektów jest tak duże, że konieczne są inwestycje w unowocześnienie bazy. Zapał i energia, w szczególności młodych sportowców, nadaje naszej pracy nowy wymiar i jednocześnie stanowi najlepszy dowód sensowności inwestycji w zdrowy tryb życia, gdzie każda złotówka zainwestowana w ten sposób, zwróci się wielokrotnie” komentuje Piotr Rajczakowski prokurent spółki, a jednocześnie manager Csir.

Koszt inwestycji zamknie się w kwocie 35 tyś złotych i stanowi kolejny etap pracy nad modernizacją boiska przy kajakach. Spółka przy współpracy z Gminą Środa Śląska przygotowuje dokumentacje techniczną konieczną do zainstalowania sztucznego oświetlenia przy obiekcie co znacznie wydłużyłoby czas wykorzystania obiektów przez sportowców.

Dzięki odpowiedniemu timingowi i zleceniu nawodnienia w ostatnim kwartale tego roku, spółce udało się wynegocjować cenę o 10 tyś niższą niż w okresie pełni sezonu.